Η Βουλγαρία είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2007 και μέλος του Nato από το 2004. Το νόμισμά της είναι το Lev (1 ευρώ = 1,95583 Leva). Έχει σταθερό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον με εταιρικό φόρο της τάξης του 10% και 0% στις περιοχές υψηλής ανεργίας.
Η σύσταση, εγκατάσταση και λειτουργία αλλοδαπών επιχειρήσεων (φυσικών ή νομικών προσώπων), είναι πολύ απλή και εύκολη και οι διαδικασίες διεκπεραιώνονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Εμεις σας παρέχουμε την δυνατότητα να ιδρύσετε μια ευρωπαϊκή εταιρεία με παγκόσμιο προφίλ.

Η ίδρυση εταιρείας στην Βουλγαρία ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη αλλά ταυτόχρονα και πολύ σοβαρή υπόθεση, για να την εμπιστευθείτε οπουδήποτε!

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Start Deals Consult, Bulgaria, Sofia 1000, Sredets, "Han Asparuh"60, fl.1